ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

tuv-transparentΔέσμευση της Royal Sugar αποτελεί η παροχή υγιεινών και ασφαλών προϊόντων προς τους πελάτες της.

Οι διαδικασίες της είναι σταθερά προσανατολισμένες στη διασφάλιση της υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας των προϊόντων ώστε να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Στα πλαίσια αυτά η εταιρία εφαρμόζει το σύστημα ISO 22:000:2005 (HACCP) από την TUV Hellas.